Tagged with Lê Xuân Khoa

Đại học miền Nam trước 1975: hồi tưởng và nhận định

Đại học miền Nam trước 1975: hồi tưởng và nhận định

Trường Sư phạm, thuộc Viện ĐH Sài gòn Gs Lê Xuân Khoa* Khi được một thành viên trong Ban chủ biên Kỷ yếu Humboldt 200, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh, mời viết một bài về Đại học Miền Nam cho tập Kỷ yếu đánh dấu 200 năm Đại học Humboldt, tôi rất vui vì có … Tiếp tục đọc