Tagged with làng xã

Văn hóa nông nghiệp Việt Nam

Văn hóa nông nghiệp Việt Nam

Vũ Tài Lục Họ là những người quê mùa non nước Việt Sống cần lao bên ruộng lúa đồng khoai Lúa xanh rờn nhờ họ đổ mồ hôi Nước Việt sống vì mồ hôi họ đổ – Bàng Bá Lân Tìm trong non một thế kỷ luân hãm, chiến tranh và hỗn loạn, người ta … Tiếp tục đọc