Tagged with Lam Sơn 719

Hạ Lào, Nơi Người Lính không về…

Hạ Lào, Nơi Người Lính không về…

Thiếu Úy Phan Nhật Nam Dẫn Nhập Từ Đông Hà, thị trấn cực bắc lãnh thổ miền Nam, Đường số 9 bắt đầu chạy về hướng Tây qua những vùng đồi Cam Lộ, Hương Hóa, Lao Bảo để cuối cùng đến Khe Sanh với tiền đồn Làng Vây, sát biên giới Lào-Việt. Qua biên giới, … Tiếp tục đọc