Tagged with kiến trúc

Kiến trúc phục vụ chính trị

Kiến trúc phục vụ chính trị

Christopher Laws Trương Quý dịch và tổng hợp 75 năm trước, rạng sáng ngày 22. 6. 1941, Đức Quốc xã bất ngờ tấn công Liên Xô, đưa cuộc Thế chiến II vào một giai đoạn khốc liệt ngoài sức tưởng tượng. Chiến dịch mang tên Barbarossa này khởi đầu thuận lợi cho Đức Quốc xã, … Tiếp tục đọc