Tagged with Khởi Nghĩa Yên Bái

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Nguyễn-bá Dũng, Hoàng Ứng Huyền* Cách đây 90 năm, ngày 10 tháng Hai, 1930, Tổng khởi-nghĩa Yên-báy (viết như tên gọi thời đó) của Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ) do Đảng trưởng Nguyễn Thái Học lãnh đạo – nhằm lật đổ chính quyền thuộc địa tại Đông Dương thuộc Pháp (Đông Pháp) – bùng … Tiếp tục đọc