Tagged with jashaklikei

Champa: vương quốc đa dân tộc

Champa: vương quốc đa dân tộc

(Góp thêm tư liệu về vấn đề đa dân tộc của vương quốc Champa) Jashaklikei 1. Đặt vấn đề: Vương quốc Champa, một quốc gia từng tồn tại trong lịch sử từ khoảng giai đoạn 192 đến năm 1832, trên khoảng không gian kéo dài từ Quảng Bình (ở phía Bắc) cho đến Biên Hòa (ở … Tiếp tục đọc