Tagged with isare

BẬT DẬY VÀ GIẾT LIỀN : Hồ Sơ Mật các Vụ Ám sát Có Mục Tiêu của Israel- Bài 30

BẬT DẬY VÀ GIẾT LIỀN : Hồ Sơ Mật các Vụ Ám sát Có Mục Tiêu của Israel- Bài 30

Ronen Bergman Trần Quang Nghĩa dịch Chương 30 : ” MỤC TIÊU ĐÃ BỊ LOẠI TRỪ NHƯNG CHIẾN DỊCH ĐÃ THẤT BẠI”   KHI AVI DICHTER LÀ một viên chức trẻ tuổi ở Shin Bet, anh đã thẩm vấn một người đàn ông tên là Salah Shehade, một nhân viên xã hội đến từ Dải Gaza.  Shehade … Tiếp tục đọc