Tagged with hội an

Thương điếm của các nước Phương Tây ở Đại Việt thế kỷ XVII

Thương điếm của các nước Phương Tây ở Đại Việt thế kỷ XVII

GS.TS. Đỗ Thanh Bình ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Đại học Sư phạm Hà Nội Hội An trong bức họa Giao Chỉ quốc mậu dịch độ hải đồ Đặt vấn đề Thế kỷ XVI, XVII và XVIII là thời kỳ đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế ngoại thương ở Đại Việt. … Tiếp tục đọc