Tagged with FUMIO KISHIDA

Hội nghị thượng đỉnh Hiroshima: Một Vận Hội Mới

Hội nghị thượng đỉnh Hiroshima: Một Vận Hội Mới

 Fumio Kishida 18.5.2023 Đinh Tỵ biên dịch Từ ngày 19 đến 2, tôi đại diện chủ nhà Nhật Bản đón tiếp các lãnh đạo các nước Canada, Pháp, Đức, Ý, Anh, Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu tại Hiroshima cho kỳ hội nghị thượng đỉnh G-7 năm 2023. Địa điểm của thượng đỉnh lần … Tiếp tục đọc