Tagged with Dương Tú Thanh

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 2

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 2

Trích “Thiên Quốc này chẳng Thái Bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Tai mắt, mồm miệng, tâm phúc và đầu óc. “Ngôi thứ hai” của Thái Bình Thiên Quốc vốn không phải là trời sinh cho Dương Tú Thanh — Vị trí đó là vốn là của Phùng Vân Sơn, quyền uy của … Tiếp tục đọc

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 1

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 1

 Trích “Thiên Quốc này chẳng Thái Bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Dương Tú Thanh là nhân vật cực kì quan trọng của Thái Bình Thiên Quốc. Bất kể là người đồng tình hay kẻ căm ghét vương quốc tôn giáo này đều không thể không thừa nhận, bước chuyển ngoặt thịnh … Tiếp tục đọc