Tagged with Dracula

Bá tước Dracula huyền hoại và lịch sử

Bá tước Dracula huyền hoại và lịch sử

Huyền thọai về Dracula được tạo ra bởi hai câu chuyện khác nhau: câu chuyện về một người cai trị ở Wallachia vào thế kỷ 15, và truyền thuyết dân gian về ma cà rồng. Cả hai câu chuyện được kết hợp thành một và trở nên nổi tiếng nhờ tác phẩm Dracula của Bram Stoker vào năm 1897 Tiếp tục đọc