Tagged with đô đốc tuyết

Nguyễn Văn Tuyết- đô đốc nhà Tây Sơn

Nguyễn Văn Tuyết- đô đốc nhà Tây Sơn

Bùi thụy Đào Nguyên  “Ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân vì cả cõi đời này mà tiêu diệt hết mọi bất bình đó là sở nguyện của ta…”(Đô đốc Tuyết).  I.Thân thế:  Nguyễn Văn Tuyết (?- ?) là một trong Tây Sơn thất hổ tướng (gồm có Võ Văn Dũng Võ Đình … Tiếp tục đọc