Tagged with Cung Ðình Thanh

Thử đi tìm căn nguyên trong lịch sử sự suy thoái của Việt Nam ngày nay

Thử đi tìm căn nguyên trong lịch sử sự suy thoái của Việt Nam ngày nay

Cung Đình Thanh Vấn đề tìm hiểu căn nguyên sự suy thoái, sự tụt hậu của Việt nam, lý do tại sao Việt Nam từng có những thời kỳ hiển hách trong lịch sử lại trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới, có tình trạng thảm hại như ngày nay, đã được … Tiếp tục đọc

Các vua Hùng dựng nước Văn Lang

Các vua Hùng dựng nước Văn Lang

Cung Đình Thanh Đã từ lâu, tôi có ý định viết về đề tài “Các Vua Hùng dựng nước”. Nhưng mỗi lần cầm bút lại một lần gác bút dù đã trải qua nhiều ngày đêm đắn đo, suy nghĩ: Huyền thoại Lạc Long Âu Cơ. (Bấm vào đây để đọc Truyện Hồng-Bàng) sinh bọc … Tiếp tục đọc