Tagged with cổ tích việt nam

Xét lại hình tượng cô Tấm

Xét lại hình tượng cô Tấm

Huỳnh Lê Duy Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam , thế giới các nhân vật cổ tích thường hiện lên trong tâm trí người đọc với một không gian muôn màu muôn vẻ. Ở nơi ấy, những con người từ xấu tới đẹp, từ thiện tới ác luôn đấu tranh với nhau … Tiếp tục đọc