Tagged with câu tiễn

Áo giáp Đường Di, kiếm Bộ Quang và mâu Khuất Lư

Áo giáp Đường Di, kiếm Bộ Quang và mâu Khuất Lư

Trần Vy Năm thứ hai mươi lăm triều Việt vương Câu Tiễn (467 TCN), khi chuẩn bị đón Khổng Tử sang thăm nước Việt, nhà vua sử dụng trang phục và nghi thức như sau: Việt vương mặc áo giáp Đường Di, đeo kiếm Bộ Quang, cầm mâu Khuất Lư, phái ba trăm tử sĩ … Tiếp tục đọc

Việt Vương Câu Tiễn: Vị Vua Nói Tiếng Austroasiatic

Việt Vương Câu Tiễn: Vị Vua Nói Tiếng Austroasiatic

                                                                                                                                                              Trần Vy Năm 2007, Eric Henry(1) giới thiệu chuyên luận “Lịch sử chìm khuất của người Việt”, trong đó ông so sánh đặc điểm của hai cộng đồng Ngô Việt và Hoa Hạ như sau: Các vua Ngô-Việt sau khi qua đời không có miếu hiệu. Tên các vua đều vô nghĩa đối với … Tiếp tục đọc

Chiến lược của Phù Sai và Câu Tiễn đã họa lại bản đồ thời Xuân Thu như thế nào?

Chiến lược của Phù Sai và Câu Tiễn đã họa lại bản đồ thời Xuân Thu như thế nào?

‘TÀN PHÁ TỪ BÊN TRONG’: CHIẾN LƯỢC CỦA PHÙ SAI VÀ CÂU TIỄN ĐÃ HỌA LẠI BẢN ĐỒ THỜI XUÂN THU NHƯ THẾ NÀO? Một câu chuyện khác về chiến tranh Ngô-Việt dựa trên Sử ký của Tư Mã Thiên. Bùi Chí Thiện Vào một ngày năm 496 trước Công Nguyên, ở vùng đất Tuy … Tiếp tục đọc