Tagged with cầu Kerch

<strong>Cầu Kerch, Nord Stream – việc thủ công của những kẻ phá hoại hàng đầu</strong>

Cầu Kerch, Nord Stream – việc thủ công của những kẻ phá hoại hàng đầu

Stephen Bryen và Shoshana Bryen ngày 15 tháng Mười 2022 Biên dịch: GaD Các cuộc tấn công lớn đòi hỏi công nghệ phức tạp cao và những người điều hành bí mật siêu giỏi mà chỉ một số quốc gia sở hữu Ngày càng rõ rằng việc phá hủy một phần cầu Kerch-Krym và phá … Tiếp tục đọc