Tagged with tàu khu trục

Lịch sử Thiết Giáp Hạm (battleship)

Lịch sử Thiết Giáp Hạm (battleship)

Biên dịch : hongsonvh I. Đôi nét về quá trình tiến hóa của các chiến hạm từ cuối Kỷ tàu buồm đến Kỷ hơi nước Đỉnh cao của Kỷ tầu buồm là vào khoảng thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, đây là thời kỳ giao tranh liên tục giữa hai cường quốc biển … Tiếp tục đọc