Tagged with Hoàng Xuân Hãn

Bàn về nhân vật Tông Đản

Bàn về nhân vật Tông Đản

(Nhân đọc sách Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý của tác giả Hoàng Xuân Hãn) Đặng Thanh Bình Sách Cương mục chép: “Ất Mão, năm thứ 4 [1075] Tháng 11, mùa đông. Sai bọn Lý Thường Kiệt đem đại binh sang đánh nhà Tống, phá được Khâm Châu và Liêm Châu. Nhà … Tiếp tục đọc

Chính phủ Trần Trọng Kim

Chính phủ Trần Trọng Kim

Trần Gia Phụng Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đình Huế xin từ chức. Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm dò việc thành lập chính phủ mới. TRẦN TRỌNG … Tiếp tục đọc

Lời thề Lũng Nhai

Lời thề Lũng Nhai

Hoàng Xuân Hãn Kề phía Nam thị-xã Thanh-hoá, có làng Kiều-đại, là quê-ngoại của Lê Duy-Bang, thuộc dòng thứ sáu anh ruột Lê Lợi. Năm 1556, dòng Lê Lợi dứt, chúa Trịnh Kiểm tìm Duy-Bang ở đó, bèn lập làm vua để chống Mạc : tức là Anh-tông. Vì vậy, Kiều-đại trở thành quý-hương của … Tiếp tục đọc

Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý

Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý

Hoàng Xuân Hãn BẢNG VIẾT TẮT CÁC TÊN TÀI LIỆU ANCL An-nam chí-lược. Lê Tắc (Trần) ANCN An-nam chí-nguyên. Cao Hùng-Trưng (Minh) B Le bouddhisme en Annam. Trần Văn-Giáp BA Bia chùa Báo-ân(Lý) BM Tục-tư-trị thông-giám trường-biên bản-mạt. Dương Trọng-Lương (Tống) CM Khâm-định Việt-sử thông-giám cương mục (Nguyễn) CN Chinh nam nhất tống văn-tư. Quách … Tiếp tục đọc