Tagged with gia định

Quy hoạch Sài Gòn-Gia Định xưa

Quy hoạch Sài Gòn-Gia Định xưa

Chung Hai I . Nếu còn thành cũ, Gia Định không dễ thất thủ ngày 17-2-1859 “Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây – Một bàn cờ thế phút sa tay” – nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã đau đớn thốt lên như vậy trong bài thơChạy giặc khi thành Gia Định thất thủ trước liên … Tiếp tục đọc