Tagged with Chiến tranh Trung Nhật

Chiến tranh Trung Nhật [1894]

Chiến tranh Trung Nhật [1894]

Chiến tranh Hoa Nhật tại Bình Nhưỡng (tháng 8-1894)- Ảnh : wikipedia Hồ Bạch Thảo I. Nhật Bản gây hấn [1885-1894] Ðộng cơ của cuộc vận động tự cường tại Trung Quốc, nhắm đối nội và đối ngoại. Lúc đầu đối ngoại nhắm vào các nước Tây phương, đến năm 1874 trở về sau nước lân bang … Tiếp tục đọc