Tagged with pháp thuộc

Đà Nẵng và bước đầu của lịch sử vong quốc Việt Nam cận đại

Đà Nẵng và bước đầu của lịch sử vong quốc Việt Nam cận đại

Võ Hương An Trích từ Sách Lịch Sử Đà Nẵng  Kìa đâu súng nổ đã nghe đùng, Cách bữa, tàu Tây lại Vũng Thùng Nửa hạt Hòa Vang rần tiếng súng, Mấy ngày Đà Nẵng đậu buồm bông. Khóa sơn [1] bắn trả, quen nghề trẻ, Việt hải [2] bay qua, chịu phép ông. .   .   .   .   … Tiếp tục đọc

Henri Rieunier thúc đẩy xâm chiếm Nam Kỳ

Henri Rieunier thúc đẩy xâm chiếm Nam Kỳ

Nguyễn Hoạt           Người Âu châu sang buôn bán ở Á châu từ lâu đời, và được biết khi Marco Polo tả lại trong cuộc hành trình của ông trên con đường tơ lụa.Sau khi Magellan đi thám hiểm vòng quanh thế giới năm 1592, người Bồ-đào-nha,người Tây-ban-nha  người Hòa-lan mới sang Á đông lấy … Tiếp tục đọc

Con Rồng Việt Nam

Con Rồng Việt Nam

Bảo Đại LỜI MỞ ĐẦU Đây là cuốn sách do Hoàng Đế Bảo Đại viết. Ngài muốn phổ biến rộng rãi cho đồng bào Việt Nam, nhất là cho con cháu dòng Nguyễn Phước của Ngài, biết rõ cuộc sống của mình ra sao, từ khi sanh ra, đi học, làm Vua, chiến đấu cho … Tiếp tục đọc