Tagged with Phạm Thận Duật

Bàn thêm về việc tham gia đánh dẹp nội loạn, ngoại phỉ của Phạm Thận Duật

Bàn thêm về việc tham gia đánh dẹp nội loạn, ngoại phỉ của Phạm Thận Duật

Khổng Đức Thiêm  1 . PHẠM THẬN DUẬT VỚI CUỘC NỔI DẬY NHÂM TUẤT (1862): Sau khi người Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, Giám mục Thiên chúa giáo Retord muốn dựng tại Việt Nam “một ông vua theo đạo Thiên chúa dưới sự bảo trợ của nước Pháp” nên vào năm 1861 đã … Tiếp tục đọc