Tagged with norman

Người Norman

Người Norman

Xuất bản : Osprey Military Tác giả : David Nicolle và Angus McBride Dịch : Đàm Hà Khánh DI SẢN CỦA NGƯỜI NORMAN Vai trò của người Norman trong lịch sử nước Anh và Châu Âu thường bị hạ thấp hoặc chấp nhận một cách miễn cưỡng bởi cộng đồng nói tiếng Anh trên thế giới, … Tiếp tục đọc