Tagged with người việt

Phản biện kết luận về nguồn gốc người Việt của Dự án “1000 bộ gen người Việt Nam”

Phản biện kết luận về nguồn gốc người Việt của Dự án “1000 bộ gen người Việt Nam”

Hà Văn Thùy   Kính gửi Nhân sỹ, Trí thức cùng đồng bào. Thưa quý vị, Nhờ khoa học thế giới khám phá con đường di cư của người tiền sử từ châu Phi tới Việt Nam, tôi đã dành toàn bộ thời gian cùng tâm lực đi tìm cội nguồn dân tộc. Tới nay, … Tiếp tục đọc