Tagged with ngô bắc

Marco Polo đã đến Champa vào năm 1285?

Marco Polo đã đến Champa vào năm 1285?

Henry Yule Ngô Bắc dịch Nhà du hành nổi tiếng của thành phố Venice, Marco Polo (1254-1324), đã là người Âu Châu đầu tiên đã ghi chú lại cuộc hành trình của ông ta đến vùng Viễn Đông và Đông Nam Á Châu.  Hành trình sau đây, trong đó ông thảo luận về những sự quan … Tiếp tục đọc

Xem xét Lý Phật Mã (1028-54) và Lý Nhật Tôn (1054-72) trong Việt sử lược và Đại Việt sử kí toàn thư

Xem xét Lý Phật Mã (1028-54) và Lý Nhật Tôn (1054-72) trong Việt sử lược và Đại Việt sử kí toàn thư

Bài viết của tác giả K. W. Taylor dã nêu được một điểm nổi bật về vai trò của Vua Lý Nhật Tôn, nhưng đồng thời cùng mở ra một số nghi vấn cần phải được khảo sát sâu xa hơn- Ngô Bắc dịch và chú giải Tượng tạc một vị vua triều Lý: nguồn: Southeast … Tiếp tục đọc

Văn minh Champa qua lăng kính khảo cổ học

Văn minh Champa qua lăng kính khảo cổ học

Dougald J.W. O ‘Reilly Ngô Bắc dịch Người Chàm là một sắc dân riêng biệt về mặt chủng tộc được nhận thấy nhiều nơi trên nước Việt Nam và Căm Bốt hiện đại.  Người Chàm nói một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Á (Austronesian).  Đa số ngôn ngữ dòng Austronesian được tìm thấy ở vùng đảo … Tiếp tục đọc

Triều đình Huế và chủ trương bài Thiên chúa giáo 1862-1868

Triều đình Huế và chủ trương bài Thiên chúa giáo 1862-1868

Nguồn: Mark W. McLeod, The Vietnamese Response to French Intervention, 1862-1874, New York:,Westpoint, Connecticut, London: Praeger, 1991, Chương 5, các trang 77-95. Ngô Bắc dịch    Chương này cố gắng trình bày rằng, sau khi ký kết Hiệp Ước Sàigòn, chính sách của Triều Đình Huế là một chính sách chống lại bạo lực, chính thức và … Tiếp tục đọc

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

CÁC VƯƠNG QUỐC ẤN ĐỘ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT VÀ VÙNG ĐÔNGNAM Á TỪ THỜI CỔ ĐẾN GIỮA THẾ KỶ THỨ TƯ George Coedes Ngô Bắc dịch và phụ chú Lời người dịch: Dưới đây là bản dịch Chương 3 của tác phẩm nhan đề The Indianized States of Southeast Asia của G. Coedès, một tác phẩm được xem … Tiếp tục đọc