Tagged with ngô bắc

Chủ nghĩa Đế quốc Pháp thời ban sơ tại Cochinchina

Chủ nghĩa Đế quốc Pháp thời ban sơ tại Cochinchina

Francis Garnier Ngô Bắc dịch Francis Garnier, dưới bút hiệu G. Francis, đã ấn hành nhiều tập tiểu luận đáng lưu ý về Cochinchina trong thập niên 1860, là một thanh niên với tầm nhìn xa đã phục vụ với tư cách trung úy trong Hải quân Hoàng Gia Pháp tại Trung Hoa và sau đó … Tiếp tục đọc

Sự chuyển giao kỹ thuật quân sự từ nhà Minh, Trung Hoa và sự vươn lên của vùng lục địa phía bắc Đông Nam Á (vào khoảng 1390-1527)

Sự chuyển giao kỹ thuật quân sự từ nhà Minh, Trung Hoa và sự vươn lên của vùng lục địa phía bắc Đông Nam Á (vào khoảng 1390-1527)

Sun Laichen Ngô Bắc dịch Lời người dịch:      Bài khảo luận này được viết bởi mộr nhà nghiên cứu gốc Trung Hoa, Sun Laichen, trong dó có đưa ra một khảo hướng mới, vượt ra khỏi sử quan theo quy ước vốn quy chiếu lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Á … Tiếp tục đọc

Ngô Sĩ Liên Còn Có Ẩn Ý Nào Khác Chăng?

Ngô Sĩ Liên Còn Có Ẩn Ý Nào Khác Chăng?

 Vấn Đề Về Các Sự Phân Biệt Trong Thế Kỷ Mười Lăm  O.W. WOLTERS NGÔ BẮC dịch Lời người dịch:  Tác giả công trình nghiên cứu này — một học giả Tây Phương hàng đầu về lịch sử Việt Nam thời Lý-Trần-Lê – đã dùng lăng kính của chính trị thực tế (real politik) của Tây … Tiếp tục đọc