Tagged with Mikhail Gorbachev

Mikhail Gorbachev đã giải phóng cho hàng triệu người, ngay cả khi ông không có ý định làm như vậy

Mikhail Gorbachev đã giải phóng cho hàng triệu người, ngay cả khi ông không có ý định làm như vậy

Cù Tuấn dịch từ The Economist.  Những bạo chúa hiện đại lại coi cuộc đời của Gorbachev như một câu chuyện cảnh giác. Một đế chế được xây dựng trên sự dối trá và bạo lực không đáng để cứu giúp. Mikhail Gorbachev, người vừa qua đời tuần này ở Matxcơva ở tuổi 91, hiểu … Tiếp tục đọc