Tagged with Kỳ Thanh

Từ Hán Việt gốc Phật giáo trong tiếng Việt

Từ Hán Việt gốc Phật giáo trong tiếng Việt

Kỳ Thanh Đạo Phật (đP) được du nhập vào xã hội Trung Hoa (TH) cách đây trên hai ngàn năm; đP đã đóng góp và ảnh hưởng rất lớn: đem đến sinh khí mới cho sinh hoạt thường ngày; tăng thêm sự sinh động về: tư tưởng, triết lý sống, thế giới quan … cho … Tiếp tục đọc