Tagged with hồi giáo hiện đại

Khuynh hướng tổng thể của Hồi giáo hiện đại

Khuynh hướng tổng thể của Hồi giáo hiện đại

TS. Bùi Nhật Quang Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông 1. KHÁI QUÁT VỀ HỒI GIÁO 1.1. Sự hình thành của Hồi giáo Hồi giáo là một tôn giáo độc thần phát triển dựa trên nền tảng quan trọng nhất là Kinh Koran, một văn bản mà những người theo đức tin này … Tiếp tục đọc