Tagged with Hòa Lai

Nguồn gốc địa danh Hòa Lai ở tỉnh Ninh Thuận

Nguồn gốc địa danh Hòa Lai ở tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Văn Nghệ  Ở tỉnh Ninh Thuận, hiện có hai ngọn tháp Chăm đứng cạnh Quốc lộ I A, nhưng  lại được gọi là Ba Tháp, bởi trong quá khứ tại đây có ba ngôi tháp nhưng có một ngôi tháp đã bị sụp đổ nên mới có tên gọi như vậy! Giới khảo cổ … Tiếp tục đọc