Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 70

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 70

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (7) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo   Vào tháng giêng năm Bình Định vương thứ 10 [28/1-25/2/ 1247] (Minh, Tuyên Đức năm thứ 2), Bình định vương Lê Lợi dời đại bản đoanh từ huyện Thanh Trì [Hà Nội], sang dinh Bồ Đề tại huyện Gia Lâm, Bắc Ninh; đối … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (6) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Tin thắng trận tại Tốt Động báo đến hành doanh Lỗi Giang, Thanh Hóa; Bình định vương cấp tốc mang đại quân ra Bắc; khi đến huyện Chương Mỹ [Hà Tây], các tướng đều ra đón mừng. Bấy giờ quân Minh thiếu vũ khí, … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 65

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 65

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời khởi nghĩa (2) [1418-1427] Tình hình nước ta lúc bấy giờ, các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược nỗi lên khắp nơi từ bắc Trung Phần cho đến Lạng Sơn. Vào đầu năm Bình Định vương thứ 3 [1420], nhận thấy đạo quân dưới quyền Lý Bân … Tiếp tục đọc

Đài CNN phỏng vấn tướng hồi hưu 4 sao David Petraeus về cuộc chiến Nga Ukraine

Đài CNN phỏng vấn tướng hồi hưu 4 sao David Petraeus về cuộc chiến Nga Ukraine

 Hồ Bạch Thảo lược dịch Vào ngày chủ nhật và thứ hai [13-14/3/2022], nhà phân tích an ninh quốc gia đài CNN Peter Bergen phỏng vấn tướng hồi hưu David Petraeus, nguyên Giám đốc CIA, từng giữ chức Tư Lệnh quân Mỹ trong chiến tranh Iraq và  Afghanistan, về cuộc chiến Nga Ukraine. Chúng tôi xin … Tiếp tục đọc