Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 62

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 62

Thời Giản Định Đế, Trần Quí Khoáng khởi nghĩa. [1407-1413] (3)  Hồ Bạch Thảo Sau khi Trương Phụ về nước, Mộc Thạnh nhận chức Tổng binh, tiếp tục mang quân chinh phạt: “Ngày mồng 1 tháng 2 năm Vĩnh Lạc thứ 8 [6/3/1410] Sắc dụ Kiềm quốc công Mộc Thành vẫn mang ấn Chinh Di … Tiếp tục đọc

Đài CNN phỏng vấn tướng hồi hưu 4 sao David Petraeus về cuộc chiến Nga Ukraine

Đài CNN phỏng vấn tướng hồi hưu 4 sao David Petraeus về cuộc chiến Nga Ukraine

 Hồ Bạch Thảo lược dịch Vào ngày chủ nhật và thứ hai [13-14/3/2022], nhà phân tích an ninh quốc gia đài CNN Peter Bergen phỏng vấn tướng hồi hưu David Petraeus, nguyên Giám đốc CIA, từng giữ chức Tư Lệnh quân Mỹ trong chiến tranh Iraq và  Afghanistan, về cuộc chiến Nga Ukraine. Chúng tôi xin … Tiếp tục đọc