Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 33

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 33

Vua Trần Nhân Tông Hồ Bạch Thảo Niên hiệu: Thiệu Bảo: 1279-1284 Trùng Hưng:1285-1292 Vua tên húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu, sinh ngày 11 tháng 11 năm Nguyên Phong năm thứ 8 [1258]. Vua tinh thần sáng suốt thông tuệ, thể chất hoàn … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 30

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 30

Trần Thái Tông: thời Nguyên Phong [1251-1257] Hồ Bạch Thảo                          Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1258 Đời Vua Trần Thái Tông, đầu năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 20 [1251], đổi sang niên hiệu Nguyên Phong thứ nhất : “Ngày Tân Hợi, … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 27

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 27

Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý (Tiếp theo) Hồ Bạch Thảo Đánh Tống, bình Chiêm:  –Đánh Tống: Đánh Tống khác với các cuộc chiến tranh khác thời xưa; đây là cuộc chiến tranh đa dạng, sử dụng ý thức hệ, tình báo, và cả nội tuyến: Về chiến tranh ý thức hệ, … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý.  Hồ Bạch Thảo Tóm tắt về triều đại nhà Lý nước ta, Tống Sử chép: “. Họ Lý có được nước từ Công Uẩn đến Hạo Sam, truyền ngôi 8 lần, được hơn 220 năm thì mất”. Tống Sử, quyển 488, Giao Chỉ. (李氏有國,自公蘊至昊旵,凡八傳,二百二十餘年而國亡。) Lời nhận … Tiếp tục đọc