Tagged with Yên Bái

Huyện Văn Yên

Huyện Văn Yên

Khổng Đức Thiêm   Huyện Văn Yên được thành lập ngày 1-3-1965 theo Quyết định số 117-CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 16-12-1964 bao gồm 6 xã của Văn Bàn và 19 xã của Trấn Yên – Yên Bái cụ thể như sau: – Văn Bàn: Đông An, Lâm Giang, Lang Thíp, … Tiếp tục đọc