Tagged with Vương Trí Nhàn

Con người và tư tưởng Thời Bao Cấp

Con người và tư tưởng Thời Bao Cấp

Vương Trí Nhàn  I – BỨC TRANH THỰC TẾ                                                                                       Một cách làm sử ” Mặt nghệt ra  như mất sổ gạo.” “Một yêu anh có  may ô — Hai yêu anh có cá khô để dành — Ba yêu rửa mặt bằng khăn— Bốn yêu anh có cái quần đùi hoa. “ Những câu ca dao tục … Tiếp tục đọc