Tagged with Vương quốc Suebi

Vương quốc Suebi ở Hispania

Vương quốc Suebi ở Hispania

Jason Ho Vào thế kỷ 5 Công Nguyên, Đế chế Tây La Mã bị tàn phá bởi hàng loạt các cuộc xâm lược của tộc người man rợ. Người Visigoth, người Frank và các tộc người khác tàn phá các thành thị ở xứ Gaul, Tây Ban Nha của người La Mã và Ý. Trong … Tiếp tục đọc