Tagged with victor hugo

Đại Văn Hào Victor Hugo (1802-1885)

Đại Văn Hào Victor Hugo (1802-1885)

Phạm Văn Tuấn Victor Hugo là nhà thơ, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết kịch danh tiếng nhất của nước Pháp, là nhân vật dẫn đầu phong trào Lãng Mạn (the romantic movement) của nền Văn Chương Pháp. Các tác phẩm của ông gồm 45 cuốn với hai cuốn tiểu thuyết được toàn Thế Giới … Tiếp tục đọc