Tagged with Từ Cung

Về bài thơ của bà Từ Cung gởi vua Bảo Đại

Về bài thơ của bà Từ Cung gởi vua Bảo Đại

Võ Hương An            Trong khi lang thang trên cái không gian bao la của thế giới ảo, tôi đã bắt gặp một bài thơ lạ, lạ là vì tác giả của nó có một thân phận khác thường, lạ vì văn chương vốn không phải là nơi quen thuộc của tác giả. Xin mời … Tiếp tục đọc