Tagged with trần quan diệu

Thủy chiến Thị Nại- Những thiên anh hùng ca

Thủy chiến Thị Nại- Những thiên anh hùng ca

Ngọc Hiếu Bức ảnh cửa biển Thị Nại tôi chụp được trong chuyến đi Xuyên Việt năm 2009. Nhìn cảnh mây nước hữu tình này, chúng ta khó có thể tưởng tượng tại nơi đây, hơn 200 năm về trước đã từng diễn ra một trong những trận thủy chiến ác liệt nhất giữa 2 … Tiếp tục đọc