Tagged with Thời đại Khám phá

Văn minh Phương Tây: Hiểu nhanh Thời Phục Hưng và Thời đại Khám phá

Văn minh Phương Tây: Hiểu nhanh Thời Phục Hưng và Thời đại Khám phá

Lê Quỳnh Ba chuyển ngữ . Nguồn : 52 tập phim Văn Minh Phương Tây Hiệp Hội Bảo tàng Nghệ thuật Đô Thị. GS Eugen Weber, Giảng viên môn Lịch sử, U.C.L.A., Los Angeles Các nhà thám hiểm châu Âu vĩ đại đã đóng góp tinh thần Thời Phục Hưng, xuất hiện trong các tác phẩm … Tiếp tục đọc