Tagged with Tạ Thu Thâu

Tìm hiểu vụ ám sát Tạ Thu Thâu

Tìm hiểu vụ ám sát Tạ Thu Thâu

Tấn Đức Tạ Thu Thâu là một nhà yêu nước, một nhà cách mạng vĩ đại Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nhưng, tên tuổi của ông, dù gắn liền với cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp trong hai thập niên 30 và 40, lại ít được giới trẻ Việt Nam biết đến, nhất … Tiếp tục đọc