Tagged with Tạ Thu Thâu

Một số chi tiết về Phan Văn Hùm

Một số chi tiết về Phan Văn Hùm

Ðây là một đoạn trích thuật từ cuốn hồi ký của Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu viết về một nhà cách mạng nổi danh là Phan Văn Hùm. Ký ức này là di sản quí báu và hàm chứa những dữ kiện khá mới là cho tới nay mới được tiết lộ về Phan Văn Hùm. Tiếp tục đọc

Tìm hiểu vụ ám sát Tạ Thu Thâu

Tìm hiểu vụ ám sát Tạ Thu Thâu

Tấn Đức Tạ Thu Thâu là một nhà yêu nước, một nhà cách mạng vĩ đại Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nhưng, tên tuổi của ông, dù gắn liền với cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp trong hai thập niên 30 và 40, lại ít được giới trẻ Việt Nam biết đến, nhất … Tiếp tục đọc