Tagged with Tạ Đại Chí Trường

Thần Phù Ðổng

Thần Phù Ðổng

Tạ Đại Chí Trường Sự tích Phù Ðổng Thiên Vương, người Việt Nam ai chẳng biết. Nhưng câu chuyện được đông đảo người biết, chưa chắc là câu chuyện thực. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, sử gia Tạ Chí Ðại Trường kể cho ta nghe một sự tích Thánh Dóng khác: Tổ tiên người … Tiếp tục đọc