Tagged with Sam Rainsy

Đảng CNRP chống phá Việt Nam và lịch sử vùng đất Nam Bộ

Đảng CNRP chống phá Việt Nam và lịch sử vùng đất Nam Bộ

Việt Nguyễn Những năm gần đây, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá Việt Nam như đốt cờ Tổ quốc trước Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, kỳ thị người Việt, gây rối khu vực biên giới. Hành động của các nghị sĩ đảng CNRP là … Tiếp tục đọc

Sam Rainsy là ai?

Sam Rainsy là ai?

Nguyễn Văn Huy  Paris, Pháp “Đảng của chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của các bạn. Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy … Tiếp tục đọc