Tagged with Plato

Plato

Plato

PLATO (427 – 347 trước TL) ĐẠI HIỀN TRIẾT CỔ HY LẠP Phạm Văn Tuấn  Plato là nhà Đại Hiền Triết và nhà Giáo Dục của thời Cổ Hy Lạp, đồng thời cũng là một trong các nhà tư tưởng quan trọng nhất, đã viết ra nhiều tác phẩm giá trị, gây nên ảnh hưởng … Tiếp tục đọc