Tagged with pháp-thanh

Về biên giới tiếp giáp giữa Tây Bắc Việt Nam và Trung Quốc

Về biên giới tiếp giáp giữa Tây Bắc Việt Nam và Trung Quốc

ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TIẾP GIÁP GIỮA TÂY BẮC (VIỆT NAM) VỚI TỈNH VÂN NAM (TRUNG QUỐC) TRONG THỜI KỲ TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN HIỆP ƯỚC PHÁP – THANH (1895) TS. Phạm Văn Lực Trường Đại học Tây Bắc Việc xác lập đường biên giới Việt -Trung nói chung và phần tiếp giáp giữa Tây … Tiếp tục đọc