Tagged with phân biệt chủng tộc

Đương đầu với chủ nghĩa chủng tộc, sửa sai lịch sử

Đương đầu với chủ nghĩa chủng tộc, sửa sai lịch sử

Thomas Piketty Nguyễn Ngọc Giao dịch từ tiếng Pháp Làn sóng động viên chống lại chủ nghĩa chủng tộc và nạn kỳ thị [diễn ra sau cái chết của George Floyd, cuối tháng 5.2020, chú thích của người dịch] đặt ra một vấn đề then chốt : vấn đề sửa sai, bồi thường trước những … Tiếp tục đọc