Tagged with Nô lệ phục vụ trong bữa tiệc – sàn khảm. Được tìm thấy ở Dougga