Tagged with Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử

Mật mã trong chiều dài lịch sử

Mật mã trong chiều dài lịch sử

                                                                                            Tác giả: Ngô Mạnh Đức Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử PHẦN I: MÃ CEASAR – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH GIẢI MÃ.      Mật mã học là một lĩnh vực liên quan tới các kỹ thuật ngôn ngữ và toán học để đảm bảo an toàn thông tin, được con người … Tiếp tục đọc