Tagged with Lịch sử văn minh Châu Âu

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 5)

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 5)

Phục Hưng – Khi đại bàng vỗ cánh Tôn Thất Thông  CHLB Đức Bằng cách này hay cách khác, Phục hưng là thuật ngữ được dùng để diễn tả một khía cạnh đặc biệt của nền văn hóa châu Âu ở ngưỡng cửa năm 1500. Nền văn hóa đó khởi đầu cho lịch sử hiện đại … Tiếp tục đọc

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 2)

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 2)

Gia tài của đế chế La Mã Tôn Thất Thông  CHLB Đức Người La Mã tiếp thu nền văn minh Hy Lạp một cách chọn lọc và áp dụng rộng rãi trong đế chế. Nhưng họ rất thực dụng và thể hiện tính chất đó qua nhiều dạng thức khác nhau. Họ pha chế nền … Tiếp tục đọc

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 1)

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 1)

Lúc khởi đầu, mọi dân tộc đều như nhau Tôn Thất Thông  CHLB Đức Văn minh châu Âu là một đề tài rất rộng, khó lòng trình bày một cách đầy đủ trong khuôn khổ báo mạng. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể trình bày trên trang mạng này những bài biên khảo ngắn … Tiếp tục đọc