Tagged with Lê Mạnh Chiến

Phụ chú về cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Phụ chú về cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Đặng Thanh Bình Chúng ta đã thật may mắn khi được theo dõi cuộc tranh luận mà theo tôi là kinh điển giữa 2 học giả chính là Lê Mạnh Chiến và Phan Huy Lê về cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Cuộc tranh luận này thực sự là kinh điển, tiếc rằng không … Tiếp tục đọc