Tagged with huỳnh phú sổ

Hòa Hảo

Hòa Hảo

Vũ Ngự Chiêu Dưới thời Nhật chiếm đóng (1940-1945), tại các tỉnh miền Tây, một giáo phái đang thành hình và lực lượng ngày một mạnh. Từ sau năm 1947, giáo phái này thường được biết như Phật Giáo Hòa Hảo, hay ngắn gọn hơn, Hòa Hảo. Hòa Hảo thực ra chỉ là tên ngôi làng … Tiếp tục đọc

Phật Giáo Hoà Hảo

Phật Giáo Hoà Hảo

Một số nhận định về Phật Giáo Hoà Hảo – Một Đạo giáo xuất phát từ vùng châu thổ sông cửu long  Nguyễn Bạch Trúc Phật Giáo Hoà Hảo được khai sáng từ năm 1939 trong dòng lịch sử cận đại của dân tộc – một nền đạo quy nguyên Phật pháp, với phương thức … Tiếp tục đọc