Tagged with Hôn nhân cận huyết

Hôn nhân cận huyết thời nhà Trần

Hôn nhân cận huyết thời nhà Trần

TS Nguyễn Bê Nhà Trần được lịch sử đánh giá là một triều đại tiếp tục mở rộng và phát triển sự hưng thịnh của Đại Việt có từ thời nhà Lý và được lưu danh bởi những võ công hiển hách nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên nhà Trần cũng để lại … Tiếp tục đọc